Menu

PFW: Haider Ackermann Autumn/Winter 2016 Collection

See the full Autumn/Winter 2016 Collection for Haider Ackermann which showcased at Paris Fashion Week.

Review to follow

KIM_0012 KIM_0038 KIM_0027KIM_0054 KIM_0073KIM_0090 KIM_0122 KIM_0110KIM_0140 KIM_0157KIM_0177 KIM_0208 KIM_0190KIM_0227 KIM_0238KIM_0257 KIM_0291 KIM_0275KIM_0308 KIM_0322KIM_0340 KIM_0372 KIM_0353KIM_0390 KIM_0426